Robert Kelly

Orfeo I and II, 2020
2 Editions 42"x35"

 

 

 

 

 

 

 

Robert Kelly

Mimesis III and IV
35"x47"

 

 

 

 

 

v

 

 

 

Robert Kelly

My Brother Myself Series, 2016
3 Editions
35"x30"

 

 

Robert Kelly

Bibi Series, 2013
3 Editions 30"x24"

 

 

 

Robert Kelly

Large Chords Series, 2014
4 Editions 36"x82"

 

 

Robert Kelly

Tropos Series, 2009
4 Editions 33"x24"

 

 

 

 

 

Robert Kelly

Coda Series 2011
10 Editions 24"x36"

 

 

Robert Kelly

Chords I-VI 2003
6 Editions 16 "x13"

 

 

 

 

Robert Kelly

Espejos Series 2007
4 Editions 30"x24"

 

 

 

Robert Kelly

Blue Chords Series 2010
2 Editions 30 "x24""

 

 

 

Robert Kelly

White Chords Series 2010
2 Editions 30"x24"

 

 

 

 

 

Robert Kelly

Nocturne Grande Series, 2010
5 Editions 35"x44"

 

 

 

 

 

Robert Kelly

Nocturne Suite Series, 2007
8 Editions 24"x30"

 

 

Robert Kelly

Natura Prima Series 2003
6 Editions 30 "x24"